Założenie Fundacji Jana Pawła II – Nasz Papież

slide-03

Fundacja Jana Pawła II – Nasz Papież została zarejestrowana 29.04.2014 r. we wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej.

Powstała  Fundacja „Nasz Papież”  obiera  za cel dalsze pielęgnowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i przekazanie go następnym pokoleniom. Mając na względzie  potrzebę teraźniejszości, Fundacja będzie  z troską i ufnością  dążyć w swojej działalności  do wypełnienia misji  nakreślonej  przez naszego Papieża, założyciela Fundacji Jana Pawła II w Watykanie.

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

  • prowadzenie  działalności wydawniczej
  • rozpowszechnianie publikacji we wszystkich dostępnych nośnikach, zawierających nauczanie Jana Pawła II i działalność Fundacji.
  • upamiętnianie wizyty Jana Pawła II w Radzyminie poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów.
  • popieranie finansowo inicjatyw w zakresie:
  • organizacji koncertów, występów, pikników, festynów rodzinnych, balów charytatywnych
  • organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności charytatywnej na rzecz ubogich rodzin i innych potrzebujących.
  • organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
  • powiększenie zbiorów i rozbudowa  izb pamięci Jana Pawła II i Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
  • utrzymanie ścisłej współpracy z Fundacją Jana Pawła II w Watykanie.