Skład zarządu

Skład osobowy zarządu  Fundacji:

Ks. Krzysztof Ziółkowski – Prezes

Katarzyna Figura – v-ce Prezes

Elżbieta Jeleń – Sekretarz

Wojciech Ciechomski – Członek Zarządu

Krzysztof Męczkowski – Członek Zarządu