Historia

Powołanie Fundacji jest naszym dziękczynieniem Bogu za życie, pontyfikat i włączenie w poczet świętych Papieża Polaka  i ściśle wiąże się  z budującym się sanktuarium poświęconemu  Jego pamięci.

Idea  wybudowania  sanktuarium  ku czci Świętego  Jana Pawła II była wynikiem pielgrzymki Ojca Świętego  do Polski w 1999 roku i wizyty 13 czerwca na cmentarzu  w Radzyminie. Swoją obecnością i modlitwą Ojciec Święty chciał spłacić dług wdzięczności tym wszystkim, którzy  podjęli walkę z najeźdźcą bolszewickim w 1920 roku, odnieśli wielkie zwycięstwo okupione krwią poległych za Ojczyznę. Było to tak wielkie zwycięstwo  wojsk polskich, które nie można wytłumaczyć w sposób czysto naturalny; dlatego  nazwane zostało „Cudem nad Wisłą”. Podczas kazania w 1999 roku Jan Paweł II powiedział: „Opatrzność Boska niejako nakłada na  diecezję  warszawsko-praską, obowiązek  do podtrzymania  pamięci  tego wielkiego  historycznego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy”.

W siódmą rocznicę wizyty  Ojca Świętego  w Radzyminie, ówczesny  ordynariusz diecezji abp. Sławoj  Leszek Głódż, zaproponował dla upamiętnienia  pielgrzymki papieża, wybudowanie świątyni w pobliżu  osiedla Victoria. Jego następca w 2010 roku abp. Henryk Hoser wmurował kamień węgielny w fundamenty  budowanej świątyni, a w następnym roku 13 maja w uroczystość  Matki Boskiej Fatimskiej, ogłosił powstanie sanktuarium Jana Pawła II. Po trzech latach prace w sanktuarium zostały wykonane w 20%.

Powstała  Fundacja „Nasz Papież”  obiera  za cel dalsze pielęgnowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jania Pawła II i przekazanie go następnym pokoleniom. Mając na względzie  potrzebę teraźniejszości, Fundacja będzie  z troską i ufnością  dążyć w swojej działalności  do wypełnienia misji  nakreślonej  przez naszego Papieża, założyciela Fundacji Jana Pawła II w Watykanie.

Działalność  Fundacji ma charakter religijny, kulturowy, edukacyjny i charytatywny i jest całkowicie apolityczna i niedochodowa.